Το Σχολείο Μας

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2023 – 2024 Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022) Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η ιστορία του Σχολείου

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Για το σχολικό έτος 2023-24 ορίζονται Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής του σχολείου μας οι εκπαιδευτικοί Χαμηλοθώρη Αθηνά και Τσουκαλά Ελένη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 (ΦΕΚ 4183/28-9-2020). ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΟ Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης …

Υποδομές

10 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας Αίθουσα ξένων γλωσσών 1ο εργαστήριο Πληροφορικής Αίθουσα Εκδηλώσεων 1 μικρότερη αίθουσα διδασκαλίας 2ο εργαστήριο Πληροφορικής με Διαδραστικό πίνακα Εργαστήριο Χημείας Εργαστήριο Φυσικής Αίθουσα Προβολών με Διαδραστικό πίνακα Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών Βιβλιοθήκη (υπό κατασκευή) Το σχολείο μας διαθέτει πολύ μεγάλο αύλειο χώρο στον οποίον υπάρχουν: Γήπεδο ποδοσφαίρου Γήπεδο μπάσκετ Γήπεδο βόλεϊ Θεατράκι

Ώρες μαθημάτων-διαλειμμάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο