Τοποθέτηση Ψυχολόγου

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι τοποθετήθηκε στο σχολείο μας Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23,

για την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση, καθώς και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η ψυχολόγος θα βρίσκεται στο Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας κάθε Πέμπτη ώρα 09:00-14:00.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Ψυχολόγο μας πατήστε εδώ.

Οι Δράσεις Ψυχολογικής Υποστήριξης που δύνανται να υλοποιηθούν σχετίζονται με τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

  1. Διερεύνηση και μέριμνα για τους μαθητές που κρίνεται θεμιτό να παραπεμφθούν σε δημόσια υπηρεσία αξιολόγησης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
  • Συνεδρίες σε ατομικό επίπεδο (κατόπιν αίτησης του/της μαθητή/τριας και συναίνεσης του/της εκάστοτε κηδεμόνα/γονέα). 
  • Συνεδρίες σε ομαδικό επίπεδο (κατόπιν αίτησης του/της μαθητή/τριας και συναίνεσης του/της εκάστοτε κηδεμόνα/γονέα). 
  • Ψυχοεκπαίδευση, σε επίπεδο τάξης, με θεματικές σχετικές με τη διαχείριση του στρες, του χρόνου, των διαπροσωπικών σχέσεων και γενικότερα ζητημάτων που φαίνεται να απασχολούν το μαθητικό πληθυσμό συλλογικά. 

Οι μαθητές/τριες που πρόκειται να δεχτούν συμβουλευτική υποστήριξη χρειάζεται να διαθέτουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή εχόντων την επιμέλεια. Όσοι από τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών ενδιαφέρονται να παρασχεθούν ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες στα παιδιά τους καλούνται να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, συμπληρώνοντας το έντυπο γονικής συναίνεσης το οποίο μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο