Ημέρες και Ώρες Ενημέρωσης Γονέων

Στο Μενού Εκπαιδευτικοί –> Ώρες ενημέρωσης γονέων μπορείτε να ενημερωθείτε για τις μέρες και τις ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο προκειμένου να ενημερώνεστε για την πρόοδο των παιδιών σας.

Παρακαλούμε , σε περίπτωση που επιθυμείτε βεβαίωση επίσκεψης για γονική άδεια, να ενημερώνετε το σχολείο με email για την επίσκεψή σας μια ημέρα πριν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο