Οι συμμαθητές της Μυρτώς θέλοντας να δείξουν την αγάπη τους και τη συμπαράστασή

τους τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένεια της, πήραν την πρωτοβουλία να μαζέψουν

χρήματα και να τα καταθέσουν στον λογαριασμό που υπέδειξε η οικογένεια της.

 

Όποιος ενδιαφέρεται να καταθέσει χρήματα μπορεί να το κάνει στον κάτωθι λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

165/952443-65

ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ