Ποιος θα λύσει το πρόβλημα?

 

Δείτε τη λύση εδώ!